česky english deutsch <<<

PR Hašky

Zvířena

Základní informace Přírodní rezervace Hašky o rozloze 4,95 ha se nachází v katastrálním území Nevojice. Chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nadmořské výšce 268–326 m n.m. v jižně až jihovýchodně orientovaných svazích a je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami. V minulosti bylo území využíváno jako pastvina, ovocné sady nebo políčka. Z vzácných rostlin se vyskytují např. bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), třemdava bílá (Dictamnus albus) nebo koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis).

Zvířena

Nejcennější jsou pestrá společenstva teplomilného hmyzu. Pravidelným zjevem je kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Záhy z jara můžeme narazit na majku (Meloe sp.) nebo daleko hojnějšího svižníka polního (Cicindella campestris). K nejvzácnějším motýlům patří modrásek vičencový (Polyommatus thersites), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), okáč voňavkový (Brintesia circe). Z plazů se vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Z ptačích obyvatel můžeme zahlédnout ťuhýka obecného (Lanius collurio), pěnici vlašskou (Sylvia nisoria), bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata), vzácně dokonce strnada lučního (Miliaria calandra).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 9.516', E 17° 2.938'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://