česky english deutsch <<< >>>

PR Hašky

Letní květena

Základní informace Přírodní rezervace Hašky o rozloze 4,95 ha se nachází v katastrálním území Nevojice. Chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nadmořské výšce 268–326 m n.m. v jižně až jihovýchodně orientovaných svazích a je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami. V minulosti bylo území využíváno jako pastvina, ovocné sady nebo políčka. Z vzácných rostlin se vyskytují např. bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), třemdava bílá (Dictamnus albus) nebo koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis).

Letní květena

Léto symbolicky otevírá koncem června další z místních orchidejí – kruštík bahenní (Epipactis palustris). V té době již také ovládají velké plochy území bohaté porosty omanu mečolistého (Inula ensifolia). Jen roztroušeně se mezi nimi objevují rostliny druhého ze zdejších omanů – omanu vrbolistého (Inula salicina). Kolem poloviny července se roztroušeně objevují kvetoucí statné rostliny divizny rakouské (Verbascum austriacum), poněkud později pak rozrazily klasnaté (Pseudolysimachion spicatum). Jen vzácně najdeme bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), zvonek klubkatý (Campanula glomerata) nebo zvonek moravský (Campanula moravica).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 9.332', E 17° 2.850'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://