česky english polski <<< >>>

Okolí Jablunkova

Přírodní památka Motyčanka

Základní informace

Přírodní památka Motyčanka představuje podmáčenou louku, která je situována na svazích v oblasti přechodu Moravskoslezských Beskyd do Jablunkovské brázdy. Smyslem ochrany je zachování celého mokřadního ekosystému, který je životním prostředím řady vzácných, ohrožených, chráněných druhů rostlin a živočichů. Přírodní památka vyhlášena v r. 1990.

Flóra

Počet kvetoucích jedinců prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) v jednotlivých letech kolísá od několika desítek do několika set. Z typických druhů mokřadních společenstev Moravskoslezských Beskyd podsvazu Calthenion se zde vyskytují například ostřice prosová (Carex panicea), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice ježatá (Carex echinata), pcháč potoční (Cirsium rivulare), pcháč bahenní (Cirsium palustre), škarda bahenní (Crepis paludosa), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), štírovník bažinný (Lotus uliginosus) a řada dalších. V lesním lemu spolu s brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus) roste i kapradina žebrovice různolistá (Blechnum spicant).

Fauna

V této lokalitě byly pozorovány především běžnější druhy obojživelníků a bezobratlých.

GPS pozice

N 49° 30.062', E 18° 43.919'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://