česky english deutsch <<< >>>

PR Hašky

Jarní květena

Základní informace Přírodní rezervace Hašky o rozloze 4,95 ha se nachází v katastrálním území Nevojice. Chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nadmořské výšce 268–326 m n.m. v jižně až jihovýchodně orientovaných svazích a je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami. V minulosti bylo území využíváno jako pastvina, ovocné sady nebo políčka. Z vzácných rostlin se vyskytují např. bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), třemdava bílá (Dictamnus albus) nebo koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis).

Jarní květena Pouze na jediném místě celého území rozkvétá silně ohrožený koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). S příchodem května pak rozkvétá nevelká populace sasanky lesní (Anemone sylvestris). V té době kvete svým zvláštním, černofialovým květem také pipla osmahlá (Nonea pulla). Květen je také obdobím květu zdejších orchidejí. Vstavač nachový (Orchis pur-purea) má vždy zřetelný předstih oproti vstavači vojenskému (Orchis militaris). V této době kvete rovněž střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), který má v Evropě ze všech orchidejí největší květ.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 9.412', E 17° 2.674'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://