česky english deutsch >>>

PR Hašky

Historie a ochrana lokality

Základní informace Přírodní rezervace Hašky o rozloze 4,95 ha se nachází v katastrálním území Nevojice. Chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nadmořské výšce 268–326 m n.m. v jižně až jihovýchodně orientovaných svazích a je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami. V minulosti bylo území využíváno jako pastvina, ovocné sady nebo políčka. Z vzácných rostlin se vyskytují např. bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), třemdava bílá (Dictamnus albus) nebo koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis).

Historie a ochrana lokality Dříve bylo území díky zemědělskému využívání porostlé dřevinami jen sporadicky. Ty se ale v druhé polovině minulého století značně rozšířily v neprospěch volných travnatých ploch. V posledních 10–15 letech byly v území provedeny rozsáhlé rekonstrukční zásahy spočívající v redukcích náletových dřevin a keřových porostů ve prospěch volných ploch s teplomilnými společenstvy. V současné době je v území prováděno v rámci managementu především každoroční kosení nejvýznamnějších ploch.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 9.534', E 17° 2.813'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://