česky english <<< >>>

Naučná stezka Melice

Příroda v okolí

Právě se nacházíte na jednom z nejvýše položených míst katastru obce Pustiměř, ležícím na úpatí Drahanské vrchoviny, v nadmořské výšce přesahující 370 m n. m. Pro tuto vyvýšeninu se vžil místní název „Réhňa“.

Výrazné zlomové svahy Drahanské vrchoviny přechází směrem na jih v bezlesé, zemědělsky využívané území Vyškovské brány. Vyškovská brána tvoří na našem území část hranice mezi dvěma významnými geologickými jednotkami – prvohorním Českým masivem (reprezentovaným Drahanskou vrchovinou) a třetihorní Karpatskou soustavou.

Z hornin převažují na území Drahanské vrchoviny droby, břidlice a slepence. Z hlediska půdních typů převažují na svažitém terénu kambizemě (hnědé lesní půdy), směrem na jih se pak na spraších vytvořily úrodné černozemě, které jsou intenzivně zemědělsky využívané.

Klimaticky se území obce nachází na rozhraní teplé a mírně teplé klimatické oblasti s průměrnými ročními teplotami 7–8 °C. Srážkově je území mírně podprůměrné. Typické jsou zde teplotní inverze, kdy chladnější vzduch z vyšších poloh stéká a hromadí se v údolí, což se projevuje výskytem poměrně hustých mlh. Síť vodních toků je zde řídká. Největším tokem je Pustimeřský potok, který pramení v lesích Drahanské vrchoviny severozápadně od Zelené Hory.

Původní přirozenou vegetaci tvořily dubohabrové a dubové háje. V současnosti převažují smíšené lesy s dubem, habrem, lípou, borovicí, smrkem a ojediněle jedlí. V bylinném patře zde roste např. jitrocel kopinatý a žebříček lékařský. Zdejší faunu zastupuje především srnec obecný, prase divoké a zajíc. Hojný je i bažant.

Užitečné informace

Něco pro ozvučenou mládež :-)

http://www.youtube.com/watch?…

Soubory ke stažení

InTheVana_JaVim.mp3

35_inthevana_.mp3

Popisek: InTheVana_JaVim.mp3

Velikost: 2960 kB


GPS pozice

N 49° 19.870', E 17° 1.938'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obce Pustiměř a Zelená Hora
Antonín Grmela
Tel.:605 803 675
e-mail:info@grmelovi.cz
http://grmelovi.cz