česky english polski <<< >>>

Dolní a Horní Lomná

Přírodní rezervace Velký Polom

Základní informace

Předmětem ochrany této přírodní rezervace jsou přirozené smrkobukové porosty na rozmanitých půdních stanovištích s četnými prameništi ve vysokých polohách Moravskoslezských Beskyd. Vyhlášena v r. 1999.

Flóra

Hlavními dřevinami jsou zde smrk ztepilý (Picea abies) a buk lesní (Fagus sylvatica), méně často se vyskytují jedle bělokorá (Abies alba) a javor klen (Acer pseudoplatanus). V bylinném patře rostou např. papratka samičí (Athyrium filix-femina), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), vzácná žebrovice různolistá (Blechnum spicant), bika lesní (Luzula sylvatica), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), děvětsil bílý (Petasites albus), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), mléčivec horský (Cicerbita alpina), podbělice alpská (Homogyne alpina) aj.

Fauna

Najdeme zde obojživelníky – mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), kuňku žlutobřichou (Bombina variegata) a čolka horského (Triturus alpestris), z plazů byla zjištěna zmije obecná (Vipera berus). Z ptáků se zde vyskytují např. datel černý (Dryocopus martius), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), kos horský (Turdus torquatus), lejsek malý (Ficedula parva), čáp černý (Ciconia nigra), jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) a vzácně se vyskytující tetřev hlušec (Tetrao urogallus). V posledních letech se zde pravidelně vyskytuje rys ostrovid (Lynx lynx), vlk evropský (Canis lupus) a medvěd hnědý (Ursus arctos).

GPS pozice

N 49° 30.346', E 18° 40.921'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://