česky english polski <<< >>>

Okolí Jablunkova

Přírodní rezervace Vřesová stráň

Základní informace

Zarůstající rašelinná louka a svahové smilkové pastviny s přilehlým převážně smrkovým lesem. Přírodní rezervace je biotopem mokřadních druhů živočichů a vzácných ohrožených druhů rostlin. Vyhlášena v roce 1990.

Flóra

Na rašelinné louky navazují střídavě vlhká luční společenstva svazu Calthion, kde mají optimální podmínky prstnatec listenatý (Dactylorhiza longibracteata), p. májový (D. majalis) a všivec ladní (Pedicularis sylvatica). Suché smilkové pastviny na svazích v jihovýchodní části jsou porostlé jalovcem obecným (Juniperus communis), janovcem metlatým (Sarothamnus scoparius), hlohem jednoblizným (Crataegus monogyna), krušinou olšovou (Frangula alnus) a dalšími keři. Zalesněnou část tvoří druhotné smrčiny s vtroušenou břízou bělokorou (Betula pendula), borovicí lesní (Pinus sylvestris), modřínem opadavým (Larix decidua) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus). V podrostu místy nalezneme žebrovici různolistou (Blechnum spicant) a plavuň vidlačku (Lycopodium clavatum).

GPS pozice

N 49° 30.412', E 18° 44.638'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://