česky english deutsch <<< >>>

Významné sbírky Botanické zahrady

Jehličnaté dřeviny

Sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum) je nejmohutnější strom na Zemi. Patří do skupiny jehličnanů, která byla v druhohorách bohatě zastoupena. Strom byl evropské civilizaci neznámý až do roku 1841, kdy cestovatel John Bidwell narazil na porost v dnes chráněném parku v Calaveras. Sekvojovec je až 80 m vysoký, neopadavý jehličnan. Borka je nápadně měkká, tlustá až 50 cm. Její hlavní funkcí je ochrana živých pletiv před požáry. Jehlice jsou uspořádány spirálovitě nebo ve 3 podélných řadách. Šišky dorůstají velikosti až 8 cm. Sekvojovec obrovský se v přírodě vyskytuje pouze ve výškách mezi 1500 až 2500 m nad mořem na západních svazích Sierry Nevady v Kalifornii. V Evropě je hojně vysazován jako okrasná dřevina v parcích.

Sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum)

Borovice Jeffreyova (Pinus jeffreyi) je hospodářsky velmi významná, až 45 m vysoká dřevina. Patří mezi tříjehličné druhy. Její příbuzná je borovice těžká, se kterou bývá často zaměňována. V přírodě se vyskytuje v polohách nad 1500 m n. m. v západní části Severní Ameriky. U nás je běžná teprve v poslední době v okrasných výsadbách. Je velmi tolerantní ke klimatickým výkyvům. Dožívá se úctyhodného stáří až 400–500 let. Díky vysokému obsahu terpenu limonenu cítíme po rozemnutí jehlic vůni po citrusech. Také díky vysokému obsah heptanu byla dříve pryskyřice používána pro stanovování oktanového čísla.

Šiška borovice Jeffreyovy

Blahočet chilský (Araucaria araucana) je jehličnatý strom vysoký až 40 m, s obvodem kmene až 2,5 m. Borka je šedohnědá až 15 cm tlustá a rozpadá se do šestiúhelníkových plátů. Pryskyřice je bezbarvá, na vzduchu bělá. Šišky dozrávají až 24 měsíců a rozpadají se na stromě. Většinu araucarií nalezneme v Chile, kde rostou přibližně mezi 37. a 40. rovnoběžkou. Preferují vlhké podhorské a horské lesy s ročním úhrnem srážek od 1 – 3000 mm/rok. Druh je chráněn mezinárodními úmluvami, je hodnocen jako ohrožený. V Chile je národním stromem.

Blahočet chilský (Araucaria araucana)

GPS pozice

N 50° 7.107', E 14° 24.814'
[GPX]

[MAPY.CZ]