česky english deutsch <<<

Hrady na skalách

Neuberk

Počátkem 13. století se na východ od Aše, v nynějším Podhradí, usadili páni z Neubergu. Vzápětí si na vysoké skalní ostrožně postavili nový hrad. První písemná zmínka o něm však pochází až z roku 1288, kdy hrad nakrátko císař propůjčil v léno pánům z Plavna. Do rukou Neubergů se brzy vrátil a zůstal v nich až do jejich vymření po meči roku 1395. Tehdy vyženili Podhradí Zedwitzové, kteří ho drželi celých dalších 550 let až do roku 1945. Během této doby si v blízkém okolí původního hradu postavili další tři panská sídla zvaná Horní, Nový a Dolní zámek.

Erb pánů z Neubergu

Původní románský hrad vznikl v severní části dispozice. Později, možná dokonce až ve 14. století, byla na vyvýšené skále postavena dnes 21,5 metrů vysoká okrouhlá věž. Zřejmě již v 16. století byl hrad opuštěn a jeho definitivní konec nastal po požáru na přelomu 16. a 17. století, kdy byly zbytky budov zbořeny a použity na stavební materiál.

Neuberk počátkem 19. století

Náhradou za hrad vzniknul v jeho severozápadním předpolí renesanční zámek. Jeho přesnou podobu neznáme, po poničení Švédy na přelomu 30. a 40. let a znovu na konci 17. století byl přestavěn do podoby velké obdélné dvoupatrové budovy. Ta byla po požáru roku 1902 opuštěna a postupně se změnila ve zříceninu, dnes stojí pouze trosky obvodových zdí.

Neuberk před 100 lety

Hradní skála je budována kvarcitickými svory. Kvarcitické svory vznikly z písčito-jílovitých usazenin na mořském dně na přelomu prahor a starohor, které byly přeměněny za vysokých teplot a tlaků během tzv. variského vrásnění. Variské (též hercynské) vrásnění bylo vyvoláno kolizí tehdejších prakontinentů před asi 320 milióny let. Převažujícími nerostnými součástkami svorů jsou křemen, chlorit, muskovit a biotit. Označení kvarcitický znamená zvýšený obsah křemene.

Užitečné informace

Zdroj:

GPS pozice

N 50° 15.328', E 12° 12.252'
[GPX]

[MAPY.CZ]