česky english deutsch <<< >>>

Hrady na skalách

Vildštejn

Hrad Vildštejn stojí na nevelkém žulovém ostrohu obtékaném potokem Sázek při okraji města Skalná. Založen byl někdy kolem roku 1200. Patří k nejstarším panským sídlům Chebska. Vlastnili ho Nothaftové, kteří patřili k nejvýznamnějším chebským ministeriálním a postministeriálním rodům. Od konce 13. století často měnil majitele. Dnešní podobu nabyl hrad během přestaveb v 15. až 16. století. Naposledy ho koupil koncem první světové války továrník Geipel, jehož následovníci vlastnili hrad až do konce druhé světové války. Dnes je objekt opět v soukromých rukou. Hradní budova je zrekonstruována. Je v ní muzeum hradu, středověká hodovna, královský sál, obřadní síň a muzeum hasičské techniky. Zámecká novější budova dnes nabízí prohlídku středověké kovárny, vězení i muzeum vězeňství na Vildštejně.

Znak Skalné se stylizovaným hradem Vildštejn

Hradní skála je tvořena středně zrnitou žulou, která je součástí smrčinského žulového masivu. Převážná část smrčinského masivu leží v Bavorsku. Smrčinské žuly utuhly před milióny let v několikakilo­metrové hloubce a při teplotě kolem 700 °C. Ze žhavotekuté horninové taveniny postupně krystalizovaly hlavní součásti: živec, křemen a slída. Tyto minerály dávají žule nezaměnitelnou zrnitou stavbu. Místo vzniku žulového magmatu leželo mnohem hlouběji, 20 až 40 km a možná ještě více. Při kolizi dvou velkých kontinentů – Gondwany a Laurasie – vznikly před asi 320 milióny let variské velehory. V jejich nitru docházelo k natavení hornin a vzniklé taveniny pomalu stoupaly do svrchní zemské kůry, kde utuhly. Na zemský povrch se dostaly až po milióny let trvajícím odnosu nadložních hornin.

Vildštejn před 100 lety

Žula ve Skalné patří do tzv. starší skupiny žul (tzv. granity G1), která je stará cca 325 miliónů let. Granity G1 tvoří v zemské kůře souvislou, 1–3 kilometry mocnou horninovou desku. Přívodní dráha magmatu (kořenová zóna) leží na české straně Smrčin.

Hrad Vildštejn (www.vildstejn.cz)

Užitečné informace

Zdroje:

GPS pozice

N 50° 10.179', E 12° 21.622'
[GPX]

[MAPY.CZ]