česky english deutsch <<< >>>

Hrady na skalách

Hartenberk

Hartenberk se nachází v jižní části významného hornického revíru Oloví, ve kterém byly od 13. století dobývány zejména olověné rudy. K odvodnění dolů sloužila Petrova štola, jejíž ústí leží jen velmi málo nad úrovní Svatavy necelý kilometr severně od nás.

Petrova štola

Rudní žíly protínají svory krušnohorského krystalinika, které jsou charakteristické proměnlivými obsahy granátu. Na granátických svorech stojí i Hartenberk.

Granátický svor

Hrad Hartenberk, později zámek Hřebeny, byl založen pravděpodobně před rokem 1200. Bohatá historie s významnými rody (Hartenbergové, Maleříkové, Šlikové, Písnicové, Auerspergové atd.), četné romantické středověké příběhy, a dramatické osudy lákaly v minulosti tisíce turistů a návštěvníků.

Hartenberk

Za Auerspergů se stal Hartenberk místem, které rád navštěvoval J. W. Goethe. Ten zde mimo jiné slavil při indických ohních své 72. narozeniny, psal zde jeden z klenotů světové poezie (Elegie), a také trávil své vůbec poslední dny na území Čech v září roku 1823, kdy se po rozloučení s Ulrikou von Levetzow loučil navždy i s územím Čech. Zde je část zápisu z jeho deníku, kdy poprvé přijížděl k Hartenberku: „První pohled ze značné výšky dolů je překvapující. Starobylý zámek je poskládán z hlavních a vedlejších budov, altánů a galerií, věží a věžiček, zdí a dvorů rozličného druhu na výběžku skalního ostrohu, kde se tři údolí setkávají a tři toky v jeden slévají … Nutno podotknout, že jen vlastní pohled postihne to, co nelze vyjádřit žádnými slovy…“

Zámecká věž(2012)

Dramatické osudy se prolínaly celou historií Hartenberku, včetně dobývání, pustošení, zemětřesení, požárů a které pokračovaly i v novodobé historii po roce 1945, kdy byl po odsunu poslední majitelky panství hraběnky Františky Kopalové postupně zámek rozkraden, zdevastován a nakonec v roce 1985 úmyslně podpálen.

Užitečné informace

Zdroj:

http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/…Hrebeny.aspx

GPS pozice

N 50° 13.262', E 12° 34.511'
[GPX]

[MAPY.CZ]