česky english deutsch <<< >>>

Hrady na skalách

Nejdek

Hlavní pamětihodností města Nejdek je románská hradní věž. Je údajným pozůstatkem hradu, který vznikl na žulovém ostrohu obtékaném řekou Rolavou kolem roku 1300. Věž byla obydlena až do roku 1790, kdy byl vystěhován poslední věžník i s rodinou kvůli zhoršenému stavu částí věže. V r. 1831 byla nejvyšší část věže odstraněna, protože hrozilo její zřícení.

Nejdek

Fantastický tvar Nejdecké skály – zvané též Knížecí nos – vznikl zvětráváním a odnosem měkčích částí horniny podél přirozených puklin, erozí vodním tokem Rolavy i lámáním kamene lidskou rukou. Skála je tvořena hrubozrnnou biotitickou žulou světle šedé až narůžovělé barvy. Žula (granit) je hlubinná vyvřelá hornina složená převážně z křemene, živců (ortoklasu a plagioklasu) a slíd (biotit – tmavá slída, muskovit – světlá slída).

Nejdecká žula

Různé druhy žul jsou charakteristickými horninami celé oblasti. Budují rozsáhlý karlovarský pluton, který hostí významná ložiska cínu, železa, uranu a jiných rud. Ze žil pronikajících masiv se v okolí Nejdku dobývaly také křemen a živec pro výrobu porcelánu. Žula je tradičním stavebním materiálem, která se do 20. století lámala v četných lomech. Zvětráváním žuly vznikla na Karlovarsku ložiska kvalitního kaolinu.

Nejdeckou skálu obdivoval také Johann Wolfgang Goethe. Při cestě ze saského Schneebergu do Karlových Varů v roce 1786 ho upoutala natolik, že ji nakreslil. Na skále je v současnosti umístěn památník nejdeckému rodákovi Ignáci Sichelbarthovi (1708–1780), jezuitskému misionáři, hlavnímu dvornímu malíři a mandarínovi na císařském dvoře v Pekingu.

Nejdecká skála podle J.W.Goetha

GPS pozice

N 50° 19.590', E 12° 44.019'
[GPX]

[MAPY.CZ]