česky english deutsch >>>

Hrady na skalách

Andělská Hora

Trosky středověkého hradu na znělcovém skalisku (kóta 717 m) jsou výraznou dominantou při silnici z Karlových Varů do Prahy. Hrad je poprvé připomínán až roku 1402, kdy o něm píše Boreš z Oseka. Po dobu své existence často měnil majitele – patřil střídavě Hrabišicům, Vřesovicům, Šlikům, pánům z Plavna, Černínům i královské koruně.

Andělská Hora na rytině z roku 1860

Nejstarší částí hradu je z dálky viditelná čtverhranná obytná věž, která byla postavena nejspíše za Šliků. Na přelomu 15. a 16. století byla Andělská Hora sídlem plavenského panství a došlo k rozsáhlé přestavbě a rozšíření hradu. V polovině 16. století byl postaven renesanční dvoupatrový palác s neobvyklým pětiúhelníkovým půdorysem určeným konfigurací terénu. Po dobytí Švédy v roce 1635 byl hrad už jen nouzově udržován a po požáru roku 1718 definitivně opuštěn.

Andělská Hora od jihu

Skalnatý vrch vyčnívá 100 m nad okolní zarovnaný terén. Z hradní zříceniny je pěkný výhled do Krušnohoří (s nejvyšším vrcholem Klínovcem), na vulkanické pohoří Doupovských hor (zaujme především velké smetiště Činov), Tepelskou vysočinu i Slavkovský les (za dobré viditelnosti s jasně patrnou bílou skvrnou živcového lomu na Vysokém kameni u Krásna).

Geologicky se jedná o třetihorní sopouch v západním předpolí doupovského vulkanického centra, který prorazil žuly karlovarského plutonu a později byl denudací vypreparován nad úroveň okolního zarovnaného povrchu. Tvoří ho fonolit (znělec), celistvá olivově šedá vulkanická hornina s téměř až mastným leskem a patrnými skelnými krystalky sanidinu a místy i černými sloupečky pyroxenu. Podle chemické klasifikace výlevných hornin odpovídá sodaliticko-nefelinickému trachytu. Stáří horniny je udáváno kolem 27 miliónů let, což je zhruba stejně jako u nedaleké Šemnické skály (cca 26 miliónů let).

Fonolit

GPS pozice

N 50° 12.295', E 12° 57.784'
[GPX]

[MAPY.CZ]