česky english deutsch <<< >>>

Vinoř - Jenštejn

Nad Vinořským potokem

Vinořský potok pramení v Praze-Kbelích a to jako malý potůček, který vytéká z rybníčka (Kbelský pramen) mezi ulicemi Vrchlabská, Železnobrodská a Žacléřská. Na území Vinoře teče přes první rybník-Biologický rybník. Dále přes rybníky U Pohanků, Malou a Velkou Obůrku a Cukrovarský rybník opouští území Vinoře. Posléze vtéká do katastru obce Podolanka a dále okolo obce Dřevčice a přes Popovice se vlévá do Hrušovského rybníka (Brandýs nad Labem). Délka toku: 12,98 km.

Pestrokrovečník mravenčí

Tento asi centimetr velký, dravý brouk s výraznou bílou kresbou na černočervených krovkách mírně připomíná mravence. Vyskytuje se hojně především v jehličnatých lesích, kde na kmenech stromů loví různé kůrovce. Také jeho larvy jsou dravé, žijí pod kůrou stromů, kde loví larvy kůrovců v jejich chodbách. Pestrokrovečník mravenčí společně s pestrokrovečníkem menším patří k nejdůležitějším přirozeným predátorům různých druhů kůrovců a jsou tedy velmi užiteční.

Bázlivec olšový

Tento brouk patří do čeledi mandelinkových, která zahrnuje mnoho hospodářských škůdců, z nichž někteří významně škodí i na lesních dřevinách. Je až 7,5 milimetru dlouhý, tělo má kapkovitý tvar, ze svrchní strany je černomodré, zelenavé nebo fialové, ze spodní strany pak černomodré. Brouci v hojném počtu již z jara silně ožírají listy olší, jejich larvy listy skeletují a při přemnožení mohou způsobit holožíry.

Zobonoska lísková

Je dlouhá do 0,8 cm. Zbarvením velmi podobná zobonosce dubové, má však užší štít a zcela specificky, vzadu před připojením k hrudi, zaškrcenou hlavu. Najdeme ji v listnatých lesích, parkách a zahradách. Dospělý brouci přezimují v půdě. Na jaře vylézají a od května do srpna je můžeme zastihnout na lískových keřích. Živí se listy. V péči o potomstvo svinuje samička lískové listy a vkládá do nich 1 až 4 vajíčka. U tohoto druhu listy nevadnou a neopadávají.

Užitečné informace

Užitečné informace Vinoř:

Užitečné informace Jenštejn

GPS pozice

N 50° 8.919', E 14° 35.527'
[GPX]

[MAPY.CZ]