česky english deutsch <<< >>>

Vinoř - Jenštejn

V Poustevně

Cestou mezi prvním a druhým zastavením, jste jistě spatřili probíhajícího kácení, jedná se o trnovníky akáty, kterým značně prosychá koruna a tím hrozí pád větví. Trnovník akát je dřevinou geograficky nepůvodní (pochází ze Severní Ameriky).

Vzhledem k tomu, že trnovník akát vyniká schopností zmlazování z kořenů, jsou stromy kácené na metrový pařez, čímž se sníží riziko zmlazení z kořenů. Nejedná se tedy o vandalismus, či neodborné jednání. Útvar před vámi patřící ke skalním podkladům převažujícím na území Vinoře, jedná se o tzv. Cenomanské pískovce. Navíc jsou zde na velké části území odkryty a tvoří tak plošně nejrozšířenější potenciální základovou půdu.
Pískovec je zpevněná, klasická usazená hornina. Složení pískovce se liší podle místa výskytu. Pískovec mívá velmi různé barvy: od šedé přes žlutou až k červené, někdy může být i vícebarevný. Snadno se drolí a zvětrává. Hojně se využívá ve stavebnictví, sochařství a ke kamenickým účelům.

Geologický vývoj v oblasti hl. m. Prahy probíhá téměř tři čtvrtě miliardy let, od starohor až po současnost, a tomu odpovídá i pestrost horninového podloží. Území bylo třikrát zaplaveno mořem, na jehož dně se ukládaly bohaté vrstvy sedimentů, mezitím zase vystupovalo, když horotvornými procesy vznikala pohoří.

Užitečné informace

Užitečné informace Vinoř:

Užitečné informace Jenštejn

GPS pozice

N 50° 8.665', E 14° 35.236'
[GPX]

[MAPY.CZ]