česky english deutsch <<< >>>

Horní Počernice

Svépravice

Svépravice, dnes jako součást obce Horní Počernice a to spolu s Chvaly, Čertousy, Xaverovem a Horními Počernicemi na základě spojení v roce 1943, mají do jisté míry svoji vlastní historii. První počátek kočovného osídlení na území Svépravic, podle archeologických nálezů (a to zejména na severních svazích nad Svépravickým potokem), sahá do 4500 let před naším letopočtem. Dochovaný písemný záznam o Svépravicích pochází z roku 1420 a zaznamenává jejich konfiskaci Pražany a následné jejich darování kostelu sv. Michala v Opatovicích na Novém Městě. Důležitý rok v historii Svépravic byl rok 1652 a to tím, že se Chvaly a Svépravice staly majetkem jezuitského řádu, který již vstoupil i do práv Univerzity Karlovy. Jezuitský řád jako jediná vrchnost spojil všechny vsi v jeden celek. Roku 1675 k nim přikoupili Jezuité ještě ves Šestajovice a v r. 1683 i dvůr v Satalicích. Toto postavení se změnilo až po roce 1773, kdy byla jezuitská kolej císařem Josefem II. zrušena a řád všeobecně zakázán. Majetek přešel následně do „Zemského studijního fondu“ založeného pro vydržování škol.

Svépravice, respektive Horní Počernice se staly městem na základě rozhodnutí Středočeského národního výboru ze dne 27. 12. 1968 a to od 1. ledna 1969. Městu Horní Počernice byl schválen i městský znak, který je součástí souboru znaků měst a obcí připojených ku Praze. Symbolicky vyjadřuje významný chov koní na Xaverově a zemědělské zaměření původních tří obcí.

K 1. 7. 2001 se Horní Počernice, tedy i Svépravice, staly jedním z 22 správních obvodů hlavního města.

Informace o cyklostezce, na které se nacházíte:

Užitečné informace

Užitečné informace v Horních Počernicích

GPS pozice

N 50° 6.125', E 14° 35.965'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Jiří Mitošinka
http://