česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Radonice

Motýli - druhy

Motýli tvoří druhý největší řád hmyzu, hned po broucích. Jsou rozšířeni na celém světě kromě Antarktidy, řád čítá kolem 180 000 druhů.

Babočkovití (Nymphalidae)

Je čeleď celosvětově rozšířených motýlů a hbitých, vytrvalých letců. Patří sem nejznámější motýli. Jsou nápadní velmi pestrým zbarvením. Některé druhy přezimují u nás ve stadiu motýla. Proto je v přírodě zastihneme už brzy na jaře. Nejdůležitějším znakem, kterým se tato čeleď odlišuje od ostatních motýlů, je obvykle zakrnělý přední pár nohou, který nemůže být používán k chůzi.

Běláskovití (Pieridae)

Jde zejména o motýly bíle a žlutě zbarvené. Mají tří páry nohou. U nás řadíme do této čeledi bělásky a žluťásky. Některé druhy přezimují ve stadiu motýla. Proto je v přírodě zastihneme už brzy na jaře (žluťásek řešetlákový). Bělásci jsou charakterističtí bílými křídly s černými skvrnami, výjimečně s oranžovými. Žluťásci mají křídla žlutá.

Obalečovití (Tortricidae)

Motýli jsou drobní a důležitým znakem je tvar předních křídel, která jsou zaoblená a obdélníkovitého tvaru. Přední křídla bývají pestrá s nápadnou kresbou, zadní křídla bez kresby. Tykadla nitkovitá, sosák bývá dobře vyvinutý. Holeně zadního páru noh nesou dva páry ostruh.

GPS pozice

N 50° 8.482', E 14° 36.949'
[GPX]

[MAPY.CZ]