česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Radonice

Liška obecná

Liška obecná (Vulpes vulpes). Rezavě zbarvená psovitá šelma s bílou spodinou těla a bílou špičkou ocasu (tzv. květem). Tělo má dlouhé 50 až 80 cm, ocas 30 až 50 cm. Dokáže se přizpůsobit nejrůznějším typům prostředí, nejběžněji se však vyskytuje v lesích, na které navazují otevřené plochy. Ve svém okrsku má několik nor, z nichž jedna je hlavní a nejčastěji využívaná.

Liška

Živí se drobnými živočichy, převážně hlodavci a hmyzem, a příležitostně také různými lesními plody. V zimě a v době odchovu mláďat je aktivní i během dne, v jiných obdobích především večer a v noci. K páření dochází v lednu a v únoru; samice po 50 až 52 dnech březosti rodí 3 až 8 (někdy i více) liščat.

Liška

Po námluvách a období březosti, poněkud kratší než u psa domácího, tedy konkrétně po 50 až 52 dnech liška v pečlivě vystlané noře vrhá 3 až 8 mláďat, vzácně i více. Ta jsou kojena zhruba jeden měsíc a od okamžiku, kdy prohlédnou, tedy po dvou týdnech, jim matka začíná předkládat i masitou potravu. V té době se mláďata v noře začínají i výrazněji ozývat. Jsou-li spokojena, vrní, když se ale naštvou, dokáží už i pěkně skučet.

Škodlivost lišky na lovné zvěři je často příliš přeceňována. Je nutné mít na zřeteli i její užitečnost, spočívající v hubení drobných hlodavců v lesních i polních kulturách. Užitečná je i tím, že z přírody odstraňuje slabé a nemocné jedince a neopovrhne ani zvěří padlou. I liška má své nezastupitelné místo v naší přírodě a navíc bezesporu patří mezi nejhezčí představitele naší zvířeny.

Liška

Liška obecná žije v Evropě, Asii, severní Africe a Severní Americe. Obývá různé biotopy, v Evropě se přizpůsobila i životu v kulturní stepi, kde bývá často přemnožen hraboš. Ve střední Evropě je liška obecná hlavním zdrojem vztekliny.

Plánek Zooparku

Užitečné informace

Užitečné kontakty

GPS pozice

N 50° 8.497', E 14° 36.934'
[GPX]

[MAPY.CZ]