česky english deutsch <<<

Žula v Geoparku

Kamenný hřib

Na návrší nad Šindelovou se nachází přírodní památka Kamenný hřib. Jde o bizarní uskupení balvanů vzniklé bez zásahu lidské ruky – přírodním zvětráváním žuly během čtvrtohor, zejména v periglaciálních podmínkách v období pleistocénu. V té době docházelo k intenzivní dezintegraci horniny podél přirozených systémů puklin.

Zvětrávání žuly

Puklinami vnikala do žulového masívu voda, která mechanicky (zejména vlivem objemových změn při zamrzání) i chemicky (rozpouštěním méně stabilních minerálních složek) horninu postupně rozkládala. Původně pevná skála se podél těchto oslabených zón stala drobivou a písčitě rozpadavou. Pokud procesy pokročily, došlo ke vzniku balvanitých až žokovitých jader obklopených zvětralinami. Během následné eroze a denudace byly zvětralé partie odneseny a nezvětralé balvany zůstaly nahloučeny na místě. Tam byly následně vystaveny účinkům povětrnostních vlivů, které jejich morfologii dále dotvořily.

Kamenný hřib

Kamenný hřib u Šindelové je tvořen porfyrickou biotitickou žulou staršího intruzivního komplexu karlovarského masivu (tzv. skupina horských žul). Má čtyřúhelníkový půdorys o rozměrech 4,2×3,2×4,8×3,2 m, výška je 2–3 m. Útvar je ložními puklinami rozčleněn na několik částí.

Kamenná řada

V Šindelové naleznete několik dalších zajímavostí – kamennou řadu nad obcí a torzo železářské pece přímo v obci. Delší procházku si můžete udělat na bývalé vulkány u Rotavy. Lovecký zámeček Favorit bohužel není přístupný, projděte se alespoň procházku modřínovou alejí ke kříži hraběnky Nosticové.

GPS pozice

N 50° 19.204', E 12° 36.777'
[GPX]

[MAPY.CZ]