česky english deutsch <<< >>>

Žula v Geoparku

Smolné Pece

Charakteristickými průvodci žulových intruzí jsou pegmatity. Jsou to hrubozrnné magmatické horniny, které krystalizovaly ze zbytkových fluid na trhlinách ve vlastním žulovém tělese i v jeho širokém okolí.

Pegmatitová jáma

Žulové pegmatity jsou zdrojem cenných nerostných surovin, především živce pro keramický průmysl a slídy pro průmysl elektrotechnický. Živec byl důležitou surovinou pro porcelánky a na Karlovarsku se v minulosti dobýval z drobných těles miarolitických pegmatitů. Jeden z těchto výskytů se nachází na zalesněném Hamerském vrchu jižně od obce Smolné Pece u Nejdku. Pegmatit tam pronikl do biotitického granitu horského typu. Skládá se z jemnozrnné (aplitické) příkontaktní zóny a centrální blokové zóny s velkými vyloučeninami šedého křemene a růžového draselného živce. Těžen byl drobným lomem, směrem po žíle přecházejícím do podzemní dobývky, jejíž dno je celoročně zatopeno vodou. Níže po svahu se zachovaly zarostlé odvaly, na nichž lze nalézt některé zajímavé minerály.

Muskovit

Skoryl, minerál turmalínové skupiny, je nápadný černými sloupečkovitými až jehlicovitými krystaly. Délka stébelnatých agregátů může dosahovat až několika decimetrů. Růženín je růžová odrůda křemene. Je vždy kusový a na světle může postupně vyblednout. Je proto vhodné ho uchovávat v temnu. Světlá slída, muskovit, je na lokalitě charakteristickým minerálem. Tvoří až několik centimetrů velké lupenité krystaly a jejich agregáty s perleťovým leskem. Zajímavé jsou zejména vějířovité srůsty. Ilmenit se vyskytl v nedokonale omezených tence tabulkovitých krystalech o velikosti až několika centimetrů. Zpravidla zarůstá do živce. Cordierit (či spíše jeho železnatý analogon sekaninait) tvoří nepříliš vzhledná zelenošedá zrna s nápadnou štěpností. Často je silně zvětralý.

Skoryl

Živcový důl u Smolných Pecí je jediným odkryvem žulového pegmatitu v západních Krušných horách a pro svou regionální výjimečnost by si zasluhoval ochranu.

Skoryl v křemeni

GPS pozice

N 50° 17.297', E 12° 45.972'
[GPX]

[MAPY.CZ]