česky english deutsch <<< >>>

Žula v Geoparku

Moučné pytle

Nacházíte se pod přírodní památkou Moučné pytle. Území je budováno středně zrnitou až hrubozrnnou dvojslídnou žulou tzv. kfelského typu. Kfelská žula tvoří zvláštní těleso mezi Loktem a údolím Teplé jižně od Karlových Varů. Poměrně vysokým obsahem světlé slídy (muskovitu) se kfelská žula poněkud odlišuje od typických „horských žul“ a je považována za přechod k mladším „žulám krušnohorským“.

Působením eroze a zvětrávacích procesů vytváří žula na mnoha místech malebné skalní útvary, jejichž krásu lze obdivovat zejména v hlubokém údolí řeky Ohře. Přírodní památka Moučné pytle leží poněkud stranou. Skalní útvary se nacházejí v délce 500 m v protáhlé vrcholové partii Jeleního vrchu (643,6 m), ze kterého se nabízí fascinující vyhlídka k severozápadu. Lokalita je vynikající ukázkou tzv. žokovité odlučnosti, která se projevuje vznikem plochých, oblých a jakoby na sebe naskládaných balvanů (odtud název „Moučné pytle“).

Tyto tvary vznikly pokročilým zvětráváním žuly podle přirozených ploch odlučnosti. Proniká jimi dešťová voda, která pomalu rozpouští méně odolné minerály a v zimních měsících zamrzá a zvětšuje objem. K tomu se připojují i další procesy, jako např. tepelné pnutí mezi zrny jednotlivých minerálů v důsledku prohřátí horniny slunečními paprsky či chemické působení organismů. Hornina se v těchto místech rozpadá na jednotlivá minerální zrna, která se gravitačně vydrolují, jsou odnášena dešťovou vodou a větrem – pukliny se postupně rozšiřují a hrany bloků se zaoblují. Nejvyšší skalní věž má výšku 7 m a na jejím temeni jsou vyvinuty tři skalní mísy, které ovšem mohou obdivovat pouze lezecky zdatní jedinci.

GPS pozice

N 50° 10.918', E 12° 49.525'
[GPX]

[MAPY.CZ]