česky english deutsch <<< >>>

Žula v Geoparku

Krudum

Severní svahy tajemné hory Krudum (Chrudim, 838 m) v zalesněné krajině Slavkovského lesa jsou budovány variskými žulami karlovarského masivu. Oblastí prochází kontakt několika žulových facií, které jsou všechny součástí mladšího intruzívního komplexu (tzv. krušnohorské žuly). Relativně starší, jemně až středně zrnité, silně porfyrické žuly typu Třídomí jsou pronikány třemi mladší varietami žul: typ Milíře je středně zrnitý, slabě porfyrický, typ Čistá je jemně až středně zrnitý, lithium-biotit-topazový, a přechodný typ mezi oběma jmenovanými, představovaný středně zrnitými, lithium-biotit-muskovitickým granitem s obsahem topazu. ¨ 

Územím prochází významná tektonická zóna, která zhruba sleduje lesní cestu (žlutě značená turistická trasa) od Hruškové do Třídomí. V brekciovitých a silicifikovaných zónách této struktury jsou známy výskyty železných rud a drahých kamenů (jaspis, ametyst atd.), které byly předmětem zájmu starých prospektorů. Pozůstatky této činnosti jsou zde dosud patrné.

Na tomto místě byly při archeologickém průzkumu v roce 2002 objeveny ruiny starověkého kostela Sv. Mikuláše. Existence kostela zřejmě souvisí s průběhem středověké solní stezky a snad i s hornickou činností. Podle starých legend odtud každý rok v předvečer svého svátku vychází Svatý Mikuláš, který hodným dětem naděluje dary a ty zlé strká do pytle a odnáší do nitra hory Krudum.

GPS pozice

N 50° 8.829', E 12° 43.781'
[GPX]

[MAPY.CZ]