česky english deutsch <<< >>>

Uhelná trasa

Jezero Medard

Na místě dřívějšího uhelného dolu Medard-Libík vzniklo jezero Medard. Důl se začal zatápět již v roce 2008, kdy Sokolovská uhelná přestala čerpat důlní vody prosakující z lomových svahů. Také se sem přečerpávaly vody z nedalekého dolu Jiří. V roce 2010 se začala do dolu přivádět voda z řeky Ohře. Konečné výšky hladiny dosáhl Medard v roce 2016. Jezero leží v nadmořské výšce 400 m, rozlohu má cca 400 hektarů a v některých místech je hluboké až 50 metrů. Délka vodní plochy je 4 km a šířka 1,5 km.

Na území dnešního jezera Medard bylo od 19. století v provozu několik hlubinných hnědouhelných dolů, například Důl Adolf-Žofie (1898), Důl Felicián (1871), Důl Antonín-Anežka-Josef (1886). Protože hlubinnou těžbou se nevytěží všechno uhlí, přetěžily se tyto doly povrchovými lomy. V roce 1872 byl založen lom Libík, který ukončil těžbu jako spojený lom Medard-Libík v roce 2003. Povrchový lom Medard byl otevřen v roce 1918. Těžil v území mezi železniční tratí Sokolov-Cheb na jihu a obcemi Kluč a Habartov na severu. V úseku Medard II byla těžba ukončena 9. září 1975, v úseku Medard I se uhlí těžilo až do 31. března 2000.

Jezero Medard je jednou z hlavních lokalit přeshraničního projektu Česko-Bavorského Geoparku. Hlavními tématy je těžba uhlí a rekultivace krajiny postižené těžbou. Zajímavostí jsou zkamenělé pařezy třetihorních jehličnanů, které se zachovaly pod vrstvou sopečných tufů. V rámci provedené rekultivace bude zajímavé sledovat vznik různých společenství fauny a flóry v jezeře a na jeho březích. Už nyní zde nachází útočiště nejrůznější druhy ptáků. Jezero Medard se postupně stává vyhledávanou oblastí. Lokalitu zatím využívají hlavně cyklisté a pěší turisté. Při pohybu v celém areálu je však nutné dbát nejvyšší opatrnosti. Pohybovat se je možné pouze po zpevněných štěrkových cestách, protože celá oblast je poddolována. Vstup a koupání jsou pouze na vlastní nebezpečí.

Při severovýchodním okraji jezera u městyse Svatava se stále ještě těží uhlí. Důvodem je stabilizace zdejších svahů, aby nedošlo ke skluzům. Je nutné se řídit zákazovými tabulemi a do oblasti aktivního dolu nevstupovat!

GPS pozice

N 50° 10.689', E 12° 37.249'
[GPX]

[MAPY.CZ]