česky english deutsch <<< >>>

Třetihorní subtropy

Údolí Ohře

Nacházíte se na vyhlídce, která byla vybudována při stavbě unikátního mostu na silnici č. 6 z Karlových Varů do Sokolova v roce 1974. Jeden z největších jednoobloukových mostů v Česku o délce 296 m byl zprovozněn v roce 1975 a v letech 2009–2012 rekonstruován.

Most před rekonstrukcí (2009)

Stavba mostu (foto Milan Petřík)

Rekonstrukce mostu (2010, foto Jana Maxerová)

Jsme na severním úpatí Slavkovského lesa v místech, kde na žulové podloží nasedají nejstarší sedimenty třetihorní Sokolovské pánve. Jde o souvrství s převahou slepenců, pískovců a křemenců, pojmenované podle nedaleké obce jako souvrství starosedelské. Toto souvrství se vyskytuje více méně souvisle na bázi pánevních sedimentů v celé pánvi. Se směrem k jihu se pánevní dno prohlubuje a na pískovce nasedá hnědouhelná sloj Josef. Sloj byla v dávné i nedávné minulosti předmětem intenzivní těžby. Na místě povrchového lomu Michal je dnes stejnojmenné jezero.

V hlubokém a krajinářsky hodnotném údolí Ohře u Starého Sedla jsou významné geologické profily s pseudokrasovými jeskyněmi. Při zahlubování řeky do nynějšího kaňonu došlo ke vzniku závrtů, dutin a jeskyní. Celkem je tu přes dvě desítky skalních dutin, které ústí pod horní hranou erozně denudačního svahu ve výšce 30–40 m nad říční hladinou. Největší jeskyně Cikánka na pravém břehu Ohře je přes 40 metrů dlouhá.

Rostlinná fosílie

Přírodní zajímavostí je i vývoj starosedelského souvrství. Nacházejí se v něm 30–35 miliónů let staré, často krásně zachované zbytky subtropické vegetace – části prokřemenělých kmenů a otisky listů. Ty při svých návštěvách studoval již Johann Wolfgang Goethe. Území je chráněno jako Přírodní památka Údolí Ohře.

GPS pozice

N 50° 11.201', E 12° 41.934'
[GPX]

[MAPY.CZ]