česky english deutsch <<< >>>

Třetihorní subtropy

Přírodní památka Údolí Ohře

Obec Staré Sedlo leží na severním úpatí Slavkovského lesa v místech, kde na žulové podloží nasedají nejstarší sedimenty třetihorní Sokolovské pánve. Na území obce je to souvrství s převahou slepenců, pískovců a křemenců, pojmenované podle svého nejtypičtějšího výskytu jako souvrství starosedelské. Toto souvrství se vyskytuje více méně souvisle na bázi pánevních sedimentů v celé pánvi. V okolí Starého Sedla se směrem k jihozápadu pánevní dno prohlubuje a na pískovce nasedá hnědouhelná sloj Josef. Sloj byla v dávné i nedávné minulosti předmětem intenzivní těžby.

Mapka se zákresem 21 pseudokrasových jeskyň

V hlubokém a krajinářsky hodnotném údolí Ohře u Starého Sedla jsou významné geologické profily s pseudokrasovými jeskyněmi. Při zahlubování řeky do nynějšího kaňonu došlo ke vzniku závrtů, dutin a jeskyní. Celkem je tu přes dvě desítky skalních dutin, které ústí pod horní hranou erozně denudačního svahu ve výšce 30–40 m nad říční hladinou. Největší jeskyně Cikánka na pravém břehu Ohře je přes 40 metrů dlouhá.

Jeskyně Cikánka

Přírodní zajímavostí je i vývoj starosedelského souvrství. Nacházejí se v něm 30–35 miliónů let staré, často krásně zachované zbytky subtropické vegetace – části prokřemenělých kmenů a otisky listů. Ty při svých návštěvách studoval již Johann Wolfgang Goethe. Území je chráněno jako Přírodní památka Údolí Ohře.

Rostlinná fosílie

GPS pozice

N 50° 11.052', E 12° 42.877'
[GPX]

[MAPY.CZ]