česky english deutsch <<< >>>

Sopky v Geoparku

Čedičové varhany u Hlinek

Čedičové varhany u Hlinek se nacházejí v opuštěném lomu asi kilometr od obce Hlinky, po levé straně silnice do Přílez. Nevelký kamenolom byl založen v lávovém proudu třetihorního stáří (22 miliónů let) na severovýchodním Čedičové varhany u Hlinek se nacházejí v opuštěném lomu asi kilometr od obce Hlinky, po levé straně silnice do Přílez.

Nevelký kamenolom byl založen v lávovém proudu třetihorního stáří (22 miliónů let) na severovýchodním svahu vrchu Hůrka (817,0 m). V zachovalé severovýchodní lomové stěně je ukázkově vyvinuta sloupcovitá odlučnost čedičové horniny. Sloupce vznikly v důsledku vnitřního pnutí při zmenšování objemu chladnoucího lávového proudu. Jsou uspořádány ve směru největšího teplotního spádu, tedy kolmo k povrchu tohoto povrchového výlevu.

Útvar je lidově nazýván „kamenné varhany“ a od roku 1997 je chráněn jako přírodní památka.

Nefelinit je jemnozrnná až celistvá vulkanická hornina, ve které se mikroskopicky prorůstají minerály nefelín a pyroxen (augit). Pokud je významně zastoupen i olivín, mluvíme o olivinickém nefelinitu. Olivín tvoří také drobné žlutozelené vyrostlice a je převažující složkou tzv. xenolitů – hrubozrnných uzavřenin cizorodých hornin, které byly stoupajícím magmatem vytrženy ze zemského pláště. S obsahem živců v základní hmotě přechází nefelinit do tefritu. Obě tyto horniny patří do skupiny čedičových vulkanitů stejně tak jako olivinický bazalt, který tvoří samostatný výlev přímo na vrcholu Hůrky.

GPS pozice

N 50° 7.264', E 12° 54.044'
[GPX]

[MAPY.CZ]