česky english deutsch <<< >>>

Poznávací trasa Rotava

Růžové údolí

Situační mapa

Růžové Údolí je nejstarší sídelní částí města Rotavy. Původně se jmenovalo Na Hamru (Am Hammer). V okolí se od 16. století v jámách a štolách kutaly železné rudy, které se tavily v hutích. Vytavené železo se zpracovávalo v hamrech poháněných energií Rotavského potoka. Vyráběly se hlavně nástroje, tyčové železo a černý plech. V korytě Rotavského potoka najdeme spoustu bublinatých, černých, sklovitých strusek po tavení železných rud. Většina strusek je značně těžká, feromagnetická a obsahuje vysoký podíl zbytkového železa. V Růžovém Údolí najdeme stopy po vodních náhonech a základech starých hamrů a mlýnů.

Růžové Údolí v meziválečném období

Na počátku 20. století se vzhled Růžového Údolí pronikavě změnil. Staré domy stojící ve dvou řadách podél údolní cesty byly zbourány a nahrazeny jednou řadou poměrně luxusních domů pro inženýry a úředníky rotavských železáren. Původně se řadě domů přezdívalo Japonsko (Japan). Místo bylo protipólem skromné dělnické čtvrti Rusko (Russland). Zvláštní jména byla narážkou na tehdejší válečný konflikt mezi Ruskem a Japonskem. Později se vžil název Růžové Údolí (Rosental). Nyní jsou domy péčí vlastníků vzorně opraveny, město sem zavedlo inženýrské sítě a Růžové Údolí se stalo poměrně noblesní čtvrtí Rotavy.

Růžové Údolí (2012)

Tento text pro Vás připravil Petr Rojík.

GPS pozice

N 50° 18.189', E 12° 35.195'
[GPX]

[MAPY.CZ]