česky english deutsch polski <<<

Naučná stezka Hradisko

U řeky

Řeka Bečva je důležitým biokoridorem probíhajícím krajinou. Vyhledává ji mnoho organismů, které jsou vázány na vodní prostředí a řadě dalších druhů slouží jako významná migrační trasa při jejich přesunech za vhodnějšími klimatickými podmínkami, potravou, novými biotopy a pod. Břehová zóna s porosty tvoří plynulý přechod z vodního do suchozemského prostředí. Čím přirozenější je tok a jeho napojení na okolí, tím lépe fungují vazby ekosystémů udržující stabilitu celé krajiny.

Velmi rušivým zásahem do tohoto ekosystému byly v minulosti regulace toků. Povodněmi došlo místy k jejich narušení a díky tomu má dnes tento úsek řeky částečně přirozený charakter.

Typické druhy pobřežní vegetace jsou olše šedá, vrba křehká a nachová, střemcha hroznovitá a jasan ztepilý. V bylinném patře se vyskytuje např. devětsil lékařský, podběl lékařský, netýkavka malokvětá a lopuch pavučinatý.

V celém úseku řeky žije mnoho podivuhodných živočichů, pro které je řeka a okolí domovem. Jedni žijí ve vodě tam, kde je hladina klidná, jiní se vyskytují v říčním proudu a zase jiní v břehových porostech. U řeky můžeme vidět i druhy, jejichž výskyt tady není trvalý – hledají zde úkryt nebo potravu.

V dosud celkem čistých vodách Bečvy žije chráněný rak říční, na dně řeky se vyskytuje množství larev různého hmyzu např. chrostíků a jepic. Mezi běžné druhy ryb patří pstruh potoční, jelec tloušť, mřenka mramorovaná a vranka obecná. Vzácnější je ouklejka pruhovaná. Nenápadným obyvatelem břehů je hmyzožravý rejsec vodní. V hlinitých březích si vyhrabává noru ledňáček říční. Ve výklencích skalního srázu hnízdí skorec vodní a konipas horský. Na lovu zde můžeme pozorovat čápa černého a volavku popelavou. Každoročně je potvrzována i přítomnost ohrožené vydry říční.

GPS pozice

N 49° 27.479', E 18° 7.122'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz