česky english deutsch <<< >>>

Naučná trasa Pernink

Mlýny v Perninku

Situace zastavení na trase

Hlavním zdrojem energie pro provoz perninských dolů, stoup, hutí, pil, ale i mlýnů pro mletí různých surovin včetně obilí byla až do konce 19. století voda z říčky Bílá Bystřice. Ta byla prostřednictvím řady vodních náhonů sváděna do míst, kde mohla roztáčet vodní kola, jež pak poháněla všechna potřebná zařízení. Přímo v centru Perninku pod původním kostelem na levém břehu Bystřice pracovaly například stoupy na drcení rudy. Uvádí se, že v době největšího rozmachu hornictví v 16. století jich v Perninku stálo 72, a i když tento počet je pravděpodobně silně nadsazený, muselo jít nepochybně o velmi čilý a současně i o velmi hlučný provoz.

Stoupy na drcení rudy. Vyobrazení z knihy Georga Agricoly De re metallica (1556)

Už od nejstarších dob existoval v Perninku i obilný mlýn, který patřil zakladatelům města hrabatům Šlikům; poslední zprávy o něm jsou z r. 1563. V místě domu ev .č. 12, u kterého stojíte, byl od r 1633 v provozu tzv. spodní mlýn, který sloužil k mletí obilí i jako pila. Voda k němu byla přiváděna náhonem z Bystřice, přítok byl posilován ještě vodami potůčku stékajícího od perninského rašeliniště. Podle katastrální mapy z r. 1842 byl v této době využíván už jen jako pila. Po r. 1788 dostal perninský pekař Johann Hermann povolení od ostrovské vrchnosti postavit obilný mlýn v horní části Perninku. Tento horní mlýn stával u dnešního č. p. 39 mezi Blatenskou a Bludenskou ulicí a vodu bral rovněž z náhonu svedeného z Bystřice. V těchto místech již v 16. století stály hutě, koncem 19. století zde pak vznikla první vodní elektrárna.

Na fotografii spodního perninského mlýna z roku 1900 je ještě stále vidět vodní kolo

Pernink měl v minulosti i další mlýnská zařízení. K r. 1544 je zmiňován mlýn na mletí kůry pro výrobu činidla k vydělávání kůží. Dalším zařízením byl mlýn na výrobu modré kobaltové barvy. Ví se o něm pouze to, že byl stržen v roce 1643 a že stával kdesi ve svrchní části obce. Berní rula z r. 1654 uvádí také mlýn na výrobu střelného prachu. Ten stával na severním okraji Perninku při spojnici Bludenské a Andělské ulice a byl stržen v r. 1767. A v polovině 17. století ještě stál v Perninku, patrně v jeho střední části poblíž stoupoven, i mlýn, ve kterém se bělily kůže.

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 21.662', E 12° 47.142'
[GPX]

[MAPY.CZ]