česky english deutsch <<< >>>

Naučná trasa Pernink

Městský park

Situace zastavení na trase

Výrazný rozvoj Perninku za první republiky, související s úspěšným rozmachem textilního a rukavičkářského průmyslu i s rozmáhajícím se cestovním ruchem, se promítl také do snah města a místních spolků o zvelebení veřejných prostranství. Velkou roli při tom sehrál perninský Okrašlovací spolek, založený už v roce 1906. Jeho zásluhou vznikl po roce 1930 naproti křižovatce Blatenské a Nádražní ulice městský park.

Městský park ve 30. letech 20. století

V parku se nacházela síť cestiček a laviček k odpočinku, bylo zde velké hřiště využitelné i jako kluziště, malý labyrint a „zřícenina“ hradu. Dominantou byla kašna s dvěma metry vysokou sochou Siegfrieda, přenesenou sem z jiného místa v Perninku. V parku se po jeho dokončení odehrávaly městské slavnosti, stavěly se zde májky.

Opravená kašna

V poslední době byl park opět částečně obnoven, funkční je znovu i kašna, ovšem již bez sochy, která byla v roce 1945 zničena podobně jako řada jiných památníků v Perninku. Na okraji parku roste památný strom – zhruba čtyři metry vysoký jilm horský s krásnou košatou korunou, jehož stáří se odhaduje zhruba na sto let. V roce 2011 byl v Perninku vyhlášen ještě druhý památný strom – tzv. Vetešníkův jasan, který se nachází poblíž mostku přes Bystřici proti obecnímu úřadu. Jde o jasan ztepilý s mimořádným vzrůstem (výška 22 m, obvod kmene 366 cm), stářím (cca 120 let) i estetickou hodnotou.

Památný strom jilm horský

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 22.117', E 12° 46.924'
[GPX]

[MAPY.CZ]