česky english deutsch <<< >>>

Naučná trasa Pernink

Městský vodojem

Situace zastavení na trase

Vzrůstající počet obyvatel Perninku vyvolal na počátku 20. století nutnost řešit otázku centrálního zásobování města pitnou vodou. Zadání postavit městský vodovod obdržela teplická firma G. Rumpel, která se podobného úkolu zhostila úspěšně již o tři roky dříve v sousedních Abertamech.

Slavnostní vysvěcení perninského vodovodu 17. listopadu 1912

Přípravné práce začaly v roce 1911, kdy v blízkosti lesní kapličky sz. od Perninku byla podchycena voda z několika zdejších starých štol na cínovou rudu a svedena do nádrže pod cestou. Voda z těchto štol byla velmi chutná a čistá, takže ji nebylo nutné ani speciálně čistit. Ze svrchní nádrže, označované jako Wasserschloss, byla voda vedena potrubím do většího vodojemu v blízkosti železniční tratě z Perninku do Horní Blatné, u kterého se nyní nacházíte. Místo bylo následně osázeno velkým počtem smrků. Odtud vedlo potrubí šikmo přes louku směrem k Nádražní ulici a zde bylo napojeno na městský vodovodní řad. Slavnostní vysvěcení nového městského vodovodu proběhlo 17. listopadu 1912.

Budova vodojemu v r. 2012

Na vodovod bylo hned od počátku připojeno 168 domů v Perninku, tlak byl přitom tak velký, že bylo možné vodu rozvádět samospádem i do výše položené Andělské ulice na protějším svahu nad Bystřicí. Našli se ovšem i tvrdošíjní odpůrci novinky, kteří se i nadále spoléhali na vlastní studně. V současnosti je Pernink převážně zásobován vodou z Hřebečné.

Horní nádrž při cestě nad železniční tratí

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 22.250', E 12° 46.333'
[GPX]

[MAPY.CZ]