česky english deutsch <<< >>>

Naučná trasa Pernink

Důl Nanebevzetí Panny Marie

Situace zastavení na trase

Návrší západně od Perninku nad dnešní železniční tratí bylo již od 16. století centrem intenzivní těžby cínových rud. Rudy se tu dobývaly ze dvou strmých paralelních greisenových žil přibližně severojižního směru, nazývaných původně Horní a Spodní žíla (Oberer, resp. Unterer Zug). Celé návrší se nazývalo Zwitterberg (zwitter = cínová ruda). Nejvýznamnějším cínovým dolem byl důl Nanebevzetí Panny Marie (Maria Himmelfahrt Zeche) pracující na Spodní žíle. Rudy se těžily až do počátku 19. století.

Výřez z důlní mapy perninského cínového revíru z roku 1809 s vyznačením průběhu Horní a Spodní žíly a hlavních důlních děl

Pozůstatkem po dobývání je výrazný pruh povrchových dobývek a propadlin, tzv. pinek. Začíná nedaleko sjezdovky Nad nádražím a táhne se téměř bez přerušení severojižním směrem na vzdálenost více než půl kilometru. Touto délkou se pinkový tah na Spodní žíle řadí k nejdelším v Krušných horách. Šířka pinek místy dosahuje až deseti metrů; podobná je i dnešní maximální hloubka. Kromě podélných pinek lze na několika místech ve směru žíly sledovat kruhové prohlubně, kde dříve stávaly šachty. Hlavní jáma se stejně jako celé rudní pásmo jmenovala Nanebevzetí Panny Marie. K ní vedla stejnojmenná dědičná (odvodňovací) štola, která ústila pod železniční tratí. Tato štola umožňovala těžbu z hloubek přes 70 metrů.

Povrchová dobývka cínového dolu Nanebevzetí Panny Marie

Kromě štoly Nanebevzetí Panny Marie bylo ve svahu nad železniční tratí vyraženo ještě několik dalších mělčích štol. Ústí jedné z nich, štoly Josef, je dosud dobře patrné vlevo od cesty k následující zastávce.

Štola Josef pod dolem Nanebevzetí Panny Marie

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 22.150', E 12° 46.150'
[GPX]

[MAPY.CZ]