česky english deutsch <<< >>>

Naučná trasa Pernink

Důl Anna

Situace zastavení na trase

Trychtýřovitá prohlubeň u cesty je místem, kde ještě do přelomu 18. a 19. století pracovala šachta Anna, dobývající cínovou rudu z tzv. Horní žíly. Od šachty se táhne severním směrem téměř souvislá řada mělkých starých dobývek, dobře patrných zvláště v lese přibližně 100 m od zastávky. Méně zřetelný pruh dobývek lze sledovat i ve směru k jihu.

Důlní díla v okolí štoly Anna (vlevo dole) v mapě z roku 1797 (originál uložen v Národním archivu)

Podzemí dolu Anna, pojmenovaného podle perninské patronky, bylo odvodňováno stejnojmennou dědičnou štolou. Její ústí leželo při lesní cestě nedaleko od kapličky nazývané v minulosti Schlägel Kapelle (něm. Schlägel = mlátek, hornické kladivo). Zatímco ústí šachty leží v nadmořské výšce zhruba 960 metrů, ústí odvodňovací štoly se nachází o 45 metrů níž. Maximální hloubka těžby tedy nemohla o mnoho překračovat 50 metrů. Koncem 18. století pracovaly v prostoru mezi štolou a šachtou Anna ještě štoly Antonín a Xaver a jámy Václav a Klement.

Pinka v místě šachty Anna

Voda vytékající ze starých štol ve svahu nad štolou Anna posloužila počátkem 20. století jako zdroj pro městský vodovod. O něm se dozvíte více na zastávce č. 13.

Pruh povrchových dobývek severně od šachty Anny

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 22.133', E 12° 46.067'
[GPX]

[MAPY.CZ]