česky english deutsch <<< >>>

Naučná trasa Pernink

Důl Drahá kožešina

Situace zastavení na trase

Intenzivně zbrázděná průrva ve svahu nad železničním mostem upomíná na dávnou těžbu cínových rud. Cínovec (kasiterit) zde byl dobýván od 16. století povrchovými dobývkami a několika podzemními štolami.

Terén v prostoru dolu Drahá kožešina

Nedaleko železničního mostu se na pravém svahu průrvy nachází dnes již jen špatně zřetelné ústí dolní štoly dolu Drahá kožešina (Tiefer Edlerpelzer Stollen), šikmo ve svahu pak ústí horní štoly Drahá kožešina (Oberer Edlepelzer Stollen). Obě štoly vedly zhruba severozápadním směrem a sledovaly paralelní greisenové žíly Drahá kožešina a Patriarcha Jakub (Erzvater Jacob). Podle důlní mapy z roku 1809, kdy už těžba cínových rud v Perninku spěla k definitivnímu zániku, činila délka štol asi 160–180 m, v této vzdálenosti od ústí spodní štoly byla zaražena šachta Drahá kožešina. Ve starším období těžby v 16. století však mohl být důlní systém rozsáhlejší.

Umístění a průběh dolní a horní štoly dolu Drahá kožešina ve výřezu mapy perninského cínového revíru z roku 1809 (originál mapy je uložen v Národním archivu)

Důlní mapa z roku 1809 znázorňuje v horní části průrvy ještě jednou krátkou průzkumnou štolu označovanou jako Černá štola. Ve spodní části, v prostoru, jenž se dnes nachází patrně již pod železničním mostem, stávala stoupa k drcení rudy (Pochwerk), která ke svému provozu – vzhledem k absenci jiných zdrojů vody – využívala zřejmě vodu vytékající ze štol.

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 22.067', E 12° 46.300'
[GPX]

[MAPY.CZ]