česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hradisko

Lesní tůně

Předpokladem pro vznik tůní, jezírek a bažin je terén, konkrétně terénní sníženiny (deprese) a vysoká hladina podzemní vody, která vystupuje na povrch. Tyto malé vodní plochy slouží jako rezervoáry vláhy v období sucha a zpomalují odtok vody z krajiny. Zároveň se v nich nebo v jejich blízkosti vyskytují cenná, druhově rozmanitá rostlinná a živočišná společenstva.

V jarních měsících zde kvete např. blatouch bahenní, mokrýš střídavolistý, vrbina penízkovitá a místy husté porosty devětsilu lékařského. O něco později rozkvétá řeřišnice hořká. Na hladině tůní tvoří zelený povlak okřehek menší a v okolí kvete žlutě pryskyřník plamének. Na rozšiřování obou uvedených druhů se podílejí ptáci. Vzácně se rozkládají velké listy rdestu plovoucího.

Ideální podmínky poskytují tůňky obojživelníkům. Rozmnožuje se zde mlok skvrnitý, čolek obecný a horský, vzácný čolek velký, skokan hnědý nebo kuňka žlutobřichá. Ve vodě loví potápník vroubený, na hladině se pohybuje bruslařka obecná a zajímaví brouci vírníci. Hladinu často rozvlní klikatý pohyb užovky obojkové. V okolí poletují šídla, motýlice a vážky.

GPS pozice

N 49° 27.389', E 18° 6.984'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz