česky english deutsch <<< >>>

Naučná trasa Pernink

Rybná

Situace zastavení na trase

Osada Rybná (dříve Fischbach) je příkladem typického krušnohorského osídlení s výstavbou roztroušenou na velké ploše. Z původní osady se však do dnešní doby zachovala jen malá část, většina domů zanikla po druhé světové válce. Přesto se zde však dodnes dochovalo několik rázovitých krušnohorských chalup s hrázděnou konstrukcí, které byly postaveny pravděpodobně již koncem 18. století.

Pohled z Rybné na Plešivec (foto Rupert Fuchs, 1924)

První známá zmínka o Rybné pochází z roku 1536, kdy Šlikové, jimž patřil Pernink i sousední Abertamy, postoupily městu Jáchymov lesy sahající od Blatenského vrchu až po Rybnou („Hinder Fischbach“). Zdejší lesy tak tehdy sloužily jako zásobárna dřeva pro jáchymovské stříbrné doly. Osada, která tu vznikla, byla pojmenována po potůčku Fischbach (Rybná), pramenícím u výše položené osady Lesík. Dělila se přitom na dvě části: severnější Horní Fischbach nad silnicí z Perninku do Abertam a Dolní Fischbach, kde nyní stojíte. Před rokem 1945 měla osada 25 domů s více než 150 obyvateli, po vysídlení německého obyvatelstva po 2. světové válce téměř zanikla, přibyly zde však objekty Horského statku Abertamy. Přestože z Rybné je to blíže do Abertam, kam chodily místní děti v minulosti i do školy, patřila Rybná s výjimkou dvou domů ve své horní části vždy pod Pernink. Abertamy sice opakovaně usilovaly o dohodu s Perninkem, aby Rybná byla začleněna do jejich katastru, Perninští však na to nepřistoupili.

Typická krušnohorská chalupa v Rybné

Dříve než byla ve 20. letech 20. století postavena nová silnice z Perninku do Abertam, vedly přes Dolní Rybnou dvě hlavní cesty mezi oběma městy. Spodní, vyúsťující pod benzinovou pumpou v Perninku, šla kolem starého železorudného dolu připomínaného již v 70. letech 16. století, a nazývala se proto Železorudná (v místním dialektu Eisenstanlwach). Pohodlnější horní cestu využívá i současná NT Pernink.

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 21.763', E 12° 48.204'
[GPX]

[MAPY.CZ]