česky english deutsch >>>

Naučná trasa Pernink

Obecní úřad

Situace zastavení na trase

Horní městečko Pernink (německy Bärringen) je poprvé připomínáno v roce 1532. U jeho kolébky stál hrabě Jindřich IV., majitel ostrovského panství a představitel podnikavého, hornictví nakloněného rodu Šliků. Stejně jako všechna místa v okolí vznikl i Pernink v souvislosti s nálezy rud cínu, stříbra a železa. Cínovou rudu měl podle pověsti vyhrabat medvěd (německy Bär) poblíž Černého rybníka při cestě na Bludnou. Tato událost pak měla dát Perninku (původním názvem Peringer) i jméno. To ale nejspíše odvozeno od příjmení, resp. původu jeho prvních obyvatel. Tvar Bärringen se ustálil až v polovině 19. století. Medvěd se však přesto dostal do znaku města – kromě hornických symbolů a šlikovského štítku je na něm vyobrazen medvěd, který šplhá na věž a v tlamě drží prsten (něm. Ring).

Znak města (nyní obce) Pernink

V prvních desetiletích po svém vzniku se Pernink díky hornictví rychle rozvíjel, v roce 1559 mu Jáchym Šlik udělil další městská privilegia a v roce 1562 i městský řád. Městečko v té době mělo kolem 50 domů. Po třicetileté válce těžba kovů prudce upadla, a přestože probíhala ještě na počátku 19. století, její význam už byl jen druhořadý. V 19. století se Pernink stal významným centrem textilního průmyslu – výroby paličkovaných a později strojních krajek, prádla, bavlněného a dalšího zboží, rozvíjel se i rukavičkářský průmysl. Od počátku 20. století se obec stala vyhledávaným střediskem zimních sportů.

Radnice kolem roku 1900

Dům č. p. 1, u nějž se nacházíte, sloužil původně jako výnosný zájezdní hostinec. V roce 1797 jej městská rada odkoupila a zřídila v něm radnici. V roce 1924 bylo k objektu přistavěno kino. Jako obecní úřad slouží dům dodnes. Nachází se v něm také infocentrum, matrika a stavební úřad.

Boční trakt radnice s někdejším vjezdem pro povozy

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

Následující zastávka: Kontribučenská sýpka

GPS pozice

N 50° 21.951', E 12° 46.954'
[GPX]

[MAPY.CZ]