česky english deutsch <<<

Naučná trasa Bludná

Uranový důl Jeroným

Situace

Rozsáhlý odval hlušiny na severním okraji Abertam je pozůstatkem po intenzívní těžbě uranových rud, která v abertamském rudním revíru probíhala v letech 1946–1965. Hlavní těžnou jámou revíru byla v té době šachta Jeroným, jejíž ústí se nacházelo v areálu současného podniku Blex blíže ke středu Abertam.

Hlušinový odval dolu Jeroným

Šachta Jeroným byla založena už v 16. století, kdy se v Abertamech těžily stříbrné rudy, a byla pojmenována Hieronymus podle jednoho příslušníka hraběcí rodiny Šliků – Jeronýma Šlika. V roce 1949 byl důl obnoven s cílem otevřít hlubší, v minulosti neprozkoumanou část ložiska. Do roku 1960 byl prohlouben až na úroveň VIII. patra do hloubky bezmála 500 metrů. Stal se tak jednou z nejhlubších šachet v jáchymovské oblasti.

Pohled na Abertamy z Plešivce kolem roku 1965, uprostřed vpravo je patrná těžní věž šachty Jeroným

Uranové zrudnění bylo v Abertamech na rozdíl od stříbrných rud vázáno na žilné struktury převládajícího směru SZ-JV. Celkem zde bylo objeveno několik desítek žil s mocností od milimetrů po maximálně 30–40 centimetrů. Jednoznačně nejbohatší z nich byla žíla A2, rozfáraná na všech osmi patrech dolu ve směrné délce 600 m, která poskytla 496 tun uranu, a stala se tak nejproduktivnější žilou jáchymovské oblasti vůbec. Kromě růžového dolomitu a křemene obsahovala masivní smolinec v mocnosti až 30 cm, ale byly na ní také úseky s bohatým stříbrným zrudněním. Ze všech abertamských žil bylo dohromady získáno 922 tun uranu. Tímto objemem se abertamské ložisko řadilo k největším v tehdejším Československu. Bohatá žíla A2 se spolu se svým nadložním odžilkem RA2 zasloužila o to, že důl Jeroným v Abertamech zůstal posledním činným dolem na Jáchymovsku. Uzavřen byl až počátkem roku 1965.

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

Předchozí zastávka: Lesík

GPS pozice

N 50° 22.383', E 12° 49.083'
[GPX]

[MAPY.CZ]