česky english deutsch <<< >>>

Naučná trasa Bludná

Blatenský vodní příkop

Situace zastavení na trase

V 16. století byl v důlních revírech nutnou podmínkou dobývání a zpracování rud dostatek vodní energie. K pohonu vodotěžných strojů, stoup k drcení rudy, hutí, hamrů, pil a dalších zařízení byla využívána voda z přírodních toků i umělých kanálů. Nejinak tomu bylo i v hornoblatenském a bludenském cínovém revíru. Pro něj byl v období 1540–1544 na náklady blatenského těžařstva vybudován vodní příkop, který byl napájen z říčky Černá, asi 2 kilometry západně od Božího Daru. Jeho trasa je vedena mírným spádem ze severního okraje Božídarského rašeliniště přes Myslivny, Ryžovnu, Bludnou a severní úbočí Blatenského vrchu až do Horní Blatné, kde je odveden do Blatenského potoka. Dokončení příkopu o celkové délce 13 km znamenalo bezprostřední oživení důlní činnosti na Sněžné hůrce u Bludné i na Blatenském a Jelením vrchu. Už během stavby na něm bylo v roce 1541 založeno 12 nových stoupoven a řada hutí.

Blatenský příkop v prostoru železorudných a cínových dolů na Bludné

Blatenský vodní příkop je složité dílo s řadou vodohospodářských prvků. Průtok vody byl regulován hrázemi, stavidly, přepady a odváděcími kanály, křížení s cestami a potoky bylo řešeno lávkami a dřevěnými přetokovými žlaby, některé úseky byly kryté dřevěnými povaly. Údržbu příkopu prováděla blatenská městská rada, která v roce 1570 získala od římského císaře a českého krále Maxmiliána II. právo na svobodné užívání vody v příkopu.

Odlehčovací objekt – přemostění Mrtvého potoka na Bludné

Příkop si zachovával svou funkčnost po staletí a jako zdroj vody pro průmyslové provozy a požární ochranu byl pravidelně udržován až do roku 1945. Pak ale došlo k jeho postupnému zanášení sedimenty a zarůstání vegetací. Roku 1980 byl prohlášen za nemovitou kulturní památkou. V období 1995 až 2001 byl kompletně rekonstruován do podoby, kterou měl při předchozí velké opravě na konci 20. let minulého století.

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 24.133', E 12° 47.933'
[GPX]

[MAPY.CZ]