česky english deutsch <<< >>>

Naučná trasa Bludná

Železnorudný důl Pomoc Boží

Situace zastavení na trase

Největším železorudným dolem v okolí Horní Blatné býval důl Pomoc Boží (Hilfe Gottes). Poprvé je zmiňován v roce 1562 a pracoval pak téměř nepřetržitě více než tři století. Stará žentourová jáma, v jejíž blízkosti se nacházíte, byla uzavřena v roce 1884. Na nedalekém dole Gustav, který k dolu Pomoc Boží patřil, však těžba probíhala ještě během 1. světové války a krátce po ní. Důl tehdy patřil plzeňským Škodovým závodům.

Odval dolu Pomoc Boží

Hlavní dobývanou železnou rudou byl hematit (krevel), který tvořil akumulace v křemenné výplni tzv. bludenské žíly (poruchy). Vláknitě-paprsčité agregáty hematitu s lesklým kulovitým povrchem, tzv. lebníky, byly až 0,5 metru velké a jsou dodnes chloubou řady muzejních sbírek. Nejkvalitnější kusy byly už od konce 19. století z rudy vybírány a dodávány brusičům kamenů a obchodníkům s přírodninami. V malé míře byl hematit používán i k výrobě červeného pigmentu. Ekonomiku těžby vylepšovaly lokální výskyty manganové a cínové rudy.

Hematitový lebník ve sbírkách pražského Národního muzea

Bludenská porucha je obrovské zlomové pásmo směru SZ–JV, které lze sledovat od Mariánské přes Hřebečnou až k Potůčkům, odkud ve dvou větvích pokračuje do Saska. Má celkovou délku 32 km (z toho 18 km na české straně). V Sasku je jeho pokračování známé pod názvy Rothgrübner a Neujahr, v jáchymovském revíru na jihovýchodě pak jako Centrální zlom. Výplň pásma je převážně křemenná, na Bludné činila mocnost tohoto pásma s bohatými akumulacemi hematitu až 18 metrů.

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 24.217', E 12° 47.767'
[GPX]

[MAPY.CZ]