česky english deutsch <<< >>>

Naučná trasa Bludná

Vrchovištní rašeliniště a vřesoviště Spáleniště

Situace zastavení na trase

Od bývalé radiotechnické hlásky na Hřebečné vede cesta na Bludnou podél návrší označovaného již odpradávna jako Spáleniště (něm. Brand), snad podle jednoho z velkých lesních požárů, které tuto oblast kdysi postihly. Historicky je velký požár, který sežehl lesy široko daleko, doložen například k roku 1590.

Vřesoviště s porosty borůvky a brusinky a podmáčené horské louky na Spáleništi

Jižně od cesty směrem k Hřebečné se na horském plató Krušných hor v nadmořské výšce okolo 1 000 metrů rozprostírá rozsáhlý komplex podmáčených horských luk, vřesovišť a vrchovišť s rašelinnými jezírky s typickými porosty kleče, vřesu, borůvky, brusinky a brusnice vlochyně, šichy černé, nápadného suchopýru pochvatého s bílým chmýřím a dalších, často vzácných a chráněných horských rostlin včetně masožravé rosnatky okrouhlolisté.

Šicha černá je stálezelená rostlina s drobnými černými plody

Oblast je součástí Evropsky významné lokality Krušnohorské plató spadající do soustavy chráněných území Natura 2000. Území poskytuje útočiště rovněž řadě vzácných živočišných druhů, vyskytuje se zde například tetřívek obecný, chřástal polní, žluťásek borůvkový a další.

Vrchoviště u Bludné

Celé území je navíc klíčové pro vodní režim okolí, funguje jako přirozený rezervoár s obrovskou schopností zadržovat vodu. Rašeliniště na Spáleništi jsou sice zásobována převážně srážkovou vodou, část vody však zřejmě pochází i z hlubšího oběhu a stoupá po významném zlomovém pásmu zhruba východozápadního směru, podle něhož vyvřely terciérní vulkanity mezi Ryžovnou a Bludnou a které zároveň utíná cínovcové ložisko na Hřebečné.

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 23.983', E 12° 49.500'
[GPX]

[MAPY.CZ]