česky english deutsch <<<

Muzea v Geoparku

Muzeum Nejdek

Nejdek vznikl v polovině 13. století jako hornická a dřevařská kolonie na staré obchodní stezce do Saska. Písemně je poprvé doložen v roce 1340, v roce 1410 byl povýšen na město. Za vlastnictví hrabat Šliků (1446–1602) došlo k rozmachu rudného dolování. Z této doby pochází i historický městský znak se šlikovským červeným štítem a hroznatovským černým parožím. Na Nejdecku byly dobývány hlavně cínové rudy, začala se však těžit i ruda železná, což vedlo ke stavbě hutí a hamrů. Po úpadku dolování se obyvatelstvo se živilo domácími výrobami a řemesly, největší význam mělo knoflíkářství, tkalcovství a paličkování krajek. Hospodářské oživení přinesla až průmyslová revoluce, kdy vznikly průmyslové podniky, které vtiskly městu jeho pečeť – železárny, přádelny a papírna. K hlavním pamětihodnostem města patří románská hradní věž na žulovém ostrohu, barokní kostel Sv. Martina (1756) a před ním stojící socha sv. Jana Nepomuckého (1710). Původní zámek z roku 1653 byl několikrát přestavěn, jeho současná podoba pochází z roku 1889. Z roku 1897 pochází rozhledna na Tisovském vrchu (Pajndlu) s ochozem v nadmořské výšce 1000 m. Nejdecké muzeum je umístěno v měšťanském domě s neogotickými dekorativními prvky. Dům byl postaven kolem roku 1860 a do značné míry si zachoval svůj původní ráz. Zajímavostí jsou vyduté okenní výplně v prvním patře. Stálá expozice nabízí přehled o dějinách města, představuje sbírky lidového umění, keramiky, cínu, krajkářské výroby, ukázka krušnohorské jizby. Popisuje také historii nejdeckého průmyslu – slévárnu a zpracování vlny. Délka prohlídky i s výstavou 30 minut 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 19.495', E 12° 44.005'
[GPX]

[MAPY.CZ]