česky english deutsch <<< >>>

Muzea v Geoparku

Mincovna Jáchymov

Budova bývalé mincovny situovaná nad radnicí na náměstí významného horního města je postavena s okázalostí úměrnou jeho významu. Jde o jednopatrový renesanční dům s věžovitým arkýřem, mázhausem a pravoúhlým dvorem. Budova pochází z let 1534 – 36, v nynější podobě je několikrát přestavovaná. Z původní stavby se zachovalo jádro, ostění několika oken a portálu, unikátní dýmník a velmi rozsáhlé sklepení. Umělecky nejhodnotnějším je hranolovitý arkýř s náběhem vyztuženým žebry a ostěním oken. V jejím středu je vytesán letopočet 1536, hornické emblémy po stranách jsou novodobé. Objekt sloužil až do počátku 17. století jako Královská mincovna. Průčelí v dnešní podobě a úprava portálu je barokní. Od 19. století v budově sídlila Báňská a hutní správa města Jáchymova.

Muzeum je v budově umístěno od roku 1964. Na přelomu 80. a 90. let proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého objektu, jejímž výsledkem je současná podoba. Budova Královské mincovny je památkou I. kategorie. Stálá expozice je věnována dějinám města Jáchymova, ukázkám nerostného bohatství Krušných hor, dolování stříbra s pohyblivým modelem důlní činnosti. V expozici se rovněž dozvíte o době největšího rozkvětu jáchymovské ražby mincí a renesanční kultury (knihovna latinské školy ze 16. století, ukázky děl přírodovědce Georgia Agricoly, pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna, epitafní obrazy aj.). Popsán je místní průmysl a rozkvět města v éře radonového lázeňství, k vidění je dobová balneoordinace. Krušnohorský národopis přibližuje těžký život v drsných klimatických podmínkách hor. Lze vidět i stálou expozici o táborech politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Součástí prohlídkové trasy je i rozsáhlé podzemí, v části sklepení je umístěno lapidárium s fragmenty portálů a ostění zejména z již neexistujícího domu mincmistra. 

Užitečné informace

Nám. Republiky 37, 362 51, Jáchymov

Délka prohlídky 90 minut. Česko-německé popisky. Průvodce v NJ pro skupinu s min. počtem 10 osob. V pokladně k je dispozici zkrácený průvodce v AJ, RJ.

GPS pozice

N 50° 22.288', E 12° 54.787'
[GPX]

[MAPY.CZ]