česky english deutsch <<< >>>

Muzea v Geoparku

Městské muzeum Horní Slavkov

Horní Slavkov muzeum sídlí v renesančním měšťanském domě v Pluhově ulici.Stálá expozice představuje hlavní historické milníky a obory lidské činnosti, které měly zásadní vliv na historii města.

Hlavním hospodářským odvětvím bylo od samého počátku hornictví zaměřené zejména na cín a později wolfram. Vývoj byl také do značné míry ovlivněn těžbou stříbra, která je patrně nedoceněna, a po druhé světové válce uranu. Mineralogická a geologická expozice vychází ze skutečnosti, že Horní Slavkov je jedním z nejbohatších mineralogických lokalit na světě. V muzeu si můžete prohlédnout některé jedinečné minerály, jako např. karfolit, kasiterit, křemen, apatit, fluorit či fluellit. Expozice zároveň představuje typické ukázky rud a hornické předměty z různých fází historického vývoje.

Karfolit

Hlavními řemesly bylo cínařství a výroba porcelánu, kterým je věnována ve stálá expozice se řadou produktů a vzorků – cínové talíře, šálky a jiné užitkové předměty byly někdy známé jako "stříbro chudých ". První porcelánka v Čechách byl uveden do provozu v Horním Slavkově v roce 1792.

Cínové nádobí

Smutná, ale velmi důležitá kapitola v historii města byl jeho architektonický vývoj od výstavného renesančního města až k rozsáhlé devastaci architektonického dědictví v 50. letech minulého století, která vedla až úplné k likvidaci městské památkové rezervace.

Černá kuchyně

Součástí expozice je i jedinečná černá kuchyně v přízemí domu, která je vybavena kuchyňským náčiní pocházejícím od 16. do první poloviny 20. století.

GPS pozice

N 50° 8.362', E 12° 48.500'
[GPX]

[MAPY.CZ]