česky english deutsch <<< >>>

Muzea v Geoparku

Hornické muzeum Krásno

Hornické muzeum Krásno je zřízeno na místě historického cínového dolu Vilém, který byl s řadou přerušení činný až do 90. let 20. století. V areálu je zachována budova úpravny, objekt dílen, těžní věž a těžní budova, strojovna, vrátnice a stavba jedné z nejstarších trafostanic na našem území. Hlavní budova muzea je umístěna na opačné straně ulice a sloužila v 18. a v 19. století jako úpravna cínových rud.

Budova dnešního muzea počátkem 20. století

Hlavním exponátem je těžní parní stroj z dolu Marie z roku 1897 a expozice k jeho transferu z Královského Poříčí. Dále je prezentována historie těžby rud a hnědého uhlí od 19. století až do současnosti. V sousední místnosti jsou představeny slavnostní hornické uniformy a exponáty týkající se důlního měřičství. V patře je expozice mineralogie a geologie Slavkovského lesa.

Těžní stroj Siemens z roku 1942 ve strojovně dolu Vilém

Veřejnosti je dále zpřístupněna těžní věž a budovy dolu Vilém. V bývalé strojovně je umístěn elektrický těžní stroj firmy Siemens z roku 1942. V šachetní budově s těžní věží je instalována expozice vertikální a horizontální důlní dopravy. Vystaveny jsou také důlní lampy, přístroje a přilby. Samostatnou část expozice tvoří dokumentace vývoje záchranné báňské činnosti. V další budově je zpřístupněna expozice raně novověkého hornictví. Na vnějším prostranstvích je unikátní expozice důlní techniky používané v hlubinných a povrchových dolech. Vybudována je také ukázková štola o délce 40 m.

Expozice historie hornictví

Užitečné informace

Adresa: Hornické muzeum Krásno, Cínová ul. č. 408, 357 47, Krásno

E-mail: zmekova@muzeumsokolov.cz

Tel: +420 606 806 714

Web: www.omks.cz

Otevírací doba: Březen – Říjen Středa – Neděle

9:00 – 12:00 hod a 13:00 – 17:00 hod

GPS pozice

N 50° 6.975', E 12° 47.778'
[GPX]

[MAPY.CZ]