česky english deutsch <<< >>>

Muzea v Geoparku

Vesnická památková rezervace Doubrava

Obec Doubrava byla založena na počátku 14. století. Patří mezi typické kolonizační vesnice. Je zde početný soubor usedlostí, které jsou uzavřeny do podoby kompaktních čtyřhranných dvorců. Nosnou konstrukcí hrázděných stěn je rošt z trámů, mezi které jsou vklíněny štípané louče. Tato základní kostra je propletena slámou a na ní je nanesena hliněná mazanina. Způsob vytváření trámového roštu byl v různých Evropských regionech odlišný. A právě zde na Chebsku dospěl v 18. století do mimořádně náročné a bohatě zpracované podoby, která nemá nikde jinde ve světě srovnání. Pro zdejší stavby jsou charakteristické husté rošty z pečlivě opracovaných trámů, které vytváří ve štítech dekorativní síťový vzorec – tzv. „chebskou šachovnici“. Povrch trámové konstrukce byl ošetřen nátěrem s býčí krví, spoje trámů byly zpravidla zdobeny malováním. Používala se celá široká škála barev, každý statek měl svou charakteristickou barvu, která převládala.

Vesnice Doubrava, jako zázrakem, z větší části unikla zkáze devastace venkova v poválečných letech a dnes představuje ojedinělé a nenahraditelné svědectví původní lidové architektury Chebska. Proto byla tato vesnice v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou rezervací. Nejobdivovanější usedlostí je č.p. 9, tzv. Rustlerův statek. Jde o roubený dům s hrázděným polopatrem z roku 1751. Součástí areálu je také chlév, kolna se zajímavě řešenými sloupy a krovy a zděná stodola z roku 1865. V objektu je soukromé národopisné muzeum, v jehož expozici si můžeme prohlédnout zemědělské nářadí, nástroje a nábytek z 18. až 20. století. Pořádá se tu stálá prodejní výstava obrazů, keramiky a dřevořezeb, na dvoře příležitostně i koncerty a divadelní představení. Dalšími významnými stavbami jsou č.p. 8, 13, 15, 16 aj. Na území obce roste skupina jednadvaceti památných stromů, lip srdčitých a dubů letních, starých 120 až 260 let.

Užitečné informace

Zdroje:

GPS pozice

N 50° 1.200', E 12° 27.144'
[GPX]

[MAPY.CZ]