česky english deutsch <<< >>>

Muzea v Geoparku

Muzeum Cheb

Chebské muzeum bylo založeno 13. ledna 1873 rozhodnutím městského zastupitelstva v Chebu. V průběhu roku 1873 byly hledány výstavní prostory pro téměř 2000 shromážděných předmětů. Nakonec rozhodla přitažlivost místa vraždy Albrechta z Valdštejna a uvolnění prostor po kancelářích živnostenské komory, která byla dosud umístěna v Městském domě. V těchto dvou uvolněných prostorách bylo v roce 1874 muzeum zpřístupněno veřejnosti. Dary a případnými nákupy se muzeum dále rozrůstalo. V roce 1907 byla provedena nová instalace sbírkových předmětů a muzeum zabralo celý zadní trakt Městského domu. V roce 1927 byl připojen další výstavní sál, ve kterém byla zpřístupněna bohatá etnografická sbírka františkolázeňského lékaře dr. Müllera. Ve druhé polovině 30. let byly všechny etnografické předměty převedeny do nově založeného národopisného sudetoněmeckého muzea, které bylo otevřeno v r. 1940 v budově františkánského kláštera. Po 2. světové válce byla činnost muzea byla rychle obnovena. Nová muzejní expozice byla otevřena v 11 sálech Městského domu 7. dubna 1946.

Od roku 1972 byly postupně instalovány nové expozice muzea. Jako první byla otevřena expozice přírodovědná, zaměřená na geologii, faunu a floru okresu Cheb. Následovala expozice archeologická, umělecko-historická a expozice dělnického hnutí. Museum se už od samého počátku profiluje především jako muzeum historické, které je neodmyslitelně spjato s tragickým koncem Albrechta z Valdštejna. V současné době patří Muzeum Cheb se svými přibližně 100 000 sbírkovými předměty, bohatými dokumentačními fondy a také s obsáhlou studijní knihovnou k předním muzejním zařízením v České republice. Vedle hlavní expoziční budovy spravuje muzeum také hrázděný statek v obci Milíkov.

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 4.804', E 12° 22.200'
[GPX]

[MAPY.CZ]