česky english deutsch <<< >>>

Muzea v Geoparku

Muzeum Soos

Rezervace Soos leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní. Rezervace byla vyhlášena r. 1964 na ploše 221 ha. Přístupná je jen část, a to 1,2 km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou s popisy a vysvětlivkami. Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a plynný oxid uhličitý v tzv. mofetách (nesprávně bahenních sopkách).

Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. Dnes zde najdeme evropskou raritu – tzv. křemelinový štít – nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Je to „měsíční“ krajina rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste množství mokřadních a slanomilných rostlin.

V návštěvnickém areálu rezervace se nachází geologický park a muzeum s expozicemi Příroda Chebska, Ptačí svět Chebska a Příroda Soosu. Největší zájem poutá pavilon s expozicí Dějiny Země, velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů a mláděte mamuta v životní velikosti.

V areálu je i stanice pro záchranu živočichů, která je zapojena do Národní sítě stanic pro handicapované živočichy, a také daňčí obora, ve které se každoročně narodí další přírůstek.

Užitečné informace

Otevírací doba:

GPS pozice

N 50° 8.755', E 12° 24.126'
[GPX]

[MAPY.CZ]