česky english deutsch <<<

Minerální prameny

Otročínská kyselka

Minerální prameny v okolí Otročína jsou nejsevernějšími ze skupiny tzv. tepelských kyselek. Z pětice minerálních pramenů v blízkosti obce byly nejznámější Beránčí kyselka a Dolní a Horní pramen. Zatímco první dva jsou dnes zašlé, Horní Otročínská kyselka byla v roce 2008 nově upravena a opatřena čtyřhranným dřevěným altánem. Vede k ní modrobíle značená stezka Krajem živých vod.

O kyselce na pravém břehu Nadluckého potoka se zmiňuje už v 17. století český historik, jezuita Bohuslav Balbín. Vročení na jímání z dutého kmene nese letopočet 1819.

Pramen vyvěrá na některé z drobnějších tektonických linií pronikajících krystalickými břidlicemi tepelsko-barrandienské zóny (bohemika) Českého masivu. Převažují tu sillimanitické pararuly s vložkami hrubozrnných amfibolitů.
Minerální prameny v okolí Otročína jsou nejsevernějšími ze skupiny tzv. tepelských kyselek. Z pětice minerálních pramenů v blízkosti obce byly nejznámější Beránčí kyselka a Dolní a Horní pramen. Zatímco první dva jsou dnes zašlé, Horní Otročínská kyselka byla v roce 2008 nově upravena a opatřena čtyřhranným dřevěným altánem. Vede k ní modrobíle značená stezka Krajem živých vod.

O kyselce na pravém břehu Nadluckého potoka se zmiňuje už v 17. století český historik, jezuita Bohuslav Balbín. Vročení na jímání z dutého kmene nese letopočet 1819.

Pramen vyvěrá na některé z drobnějších tektonických linií pronikajících krystalickými břidlicemi tepelsko-barrandienské zóny (bohemika) Českého masivu. Převažují tu sillimanitické pararuly s vložkami hrubozrnných amfibolitů.

Info
Katastr: Otročín
Typ: studená, slabě mineralizovaná, hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá železnatá kyselka
Teplota: 7 °C
Průměr jímání: 50 cm
Jímání: dutý kmen
Hloubka: 65 cm
Obsah CO2: 2118 mg/l
Nadmořská výška: 675 m

Užitečné informace

Zdroj údajů:

MILOTA J. & BARTOŠ J. (2008): Průvodce po minerálních pramenech – I. Minerální prameny Českého lesa; II. Minerální prameny Tepelska. – ZO ČSOP Kladská.

GPS pozice

N 50° 1.080', E 12° 53.558'
[GPX]

[MAPY.CZ]